21-01-2016

Tylko co piąty Polak odkłada na starość

Tak wynika z raportu Fundacji Kronenberga „Postawy Polaków wobec finansów”. 13 proc badanych w ogóle nie myśli o finansach na emeryturę.

11-01-2016

Za finansową edukację odpowiada szkoła

Tak twierdzą Polacy według ankiety zrealizowanej na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

07-01-2016

Coraz więcej pieniędzy w trzecim filarze

Chociaż znacząco przyspieszył wzrost III filara, to nadal kropla w morzu potrzeb.

30-12-2015

Trzeci filar kiedyś może zastąpić OFE

Stopniowy wzrost liczby klientów i systematyczne zasilanie programów takich jak PPE, IKE czy IKZE w dłuższej perspektywie może zbudować kapitał porównywalny z OFE - mówi Witold Garstka, dyrektor inwestycyjny, zarządzający funduszami BZ WBK TFI.

30-12-2015

Jesteś na umowie śmieciowej? Zadbaj o przyszłość

Młodzi pracownicy pracują najczęściej na tzw. umowach śmieciowych, które w znacznej mierze nie gwarantują ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego.

29-12-2015

Nawet przy niskich stopach warto odkładać

Trzymając pieniądze w bankowym depozycie lub na lokacie w każdym kolejnym roku otrzymujemy procent nie tylko od kapitału, ale od zysku dopisanego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

27-12-2015

Zacząć oszczędzać jak najwcześniej

DFE to prosta i tania forma inwestowania na emeryturę – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE

23-12-2015

Rachunek maklerski w ramach III filaru obniży nam koszty

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 
to dla inwestorów nie tylko sposób oszczędzania na starość, ale także metoda na odroczenie 
podatku od zysków kapitałowych.

21-12-2015

Nowe limity wpłat do trzeciego filara

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej pracy ustalił limity wpłat na IKE, IKZE i PPE w 2016 r.

20-12-2015

Emerytalny portfel możemy dopasować sobie sami

Indywidualne produkty trzeciofilarowe są oferowane w bardzo wielu formach. Znający się na rynku kapitałowym klienci powinni zainteresować się ofertą emerytalnych rachunków maklerskich.

17-12-2015

Ranking IKZE w DFE

W rankingu DFE zwyciężył Nationale-Nederlanden. Dalej są MetLife i PZU.

17-12-2015

Ranking IKZE w UFK

Według rankingu „Rzeczpospolitej" najlepsze IKZE w formie ubezpieczenia na życie z UFK oferuje Generali Życie. Na podium znalazły się też Aviva oraz Nationale-Nederlanden

17-12-2015

Ranking IKZE w TFI

W rankingu TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: KBC, PKO i NN Investment Partners.

17-12-2015

Ranking IKZE 2015

Zobacz najnowszy ranking IKZE. Najlepsze konta w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych.

17-12-2015

Nordea DFE pod zarządem PZU

Powszechne towarzystwo emerytalne PZU przejmuje zarządzanie dobrowolnym funduszem emerytalnym Nordea.

Ile można odłożyć na IKE:

12 165
to maksymalna kwota, którą można wpłacić na indywidualne konto emerytalne w 2016 roku. IKE to jedna z form dodatkowego, indywidualnego oszczędzania na emeryturę.

Ile można wpłacić na IKZE:

4 866
to maksymalna kwota jaką można odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 roku. W nowej ustawie emerytalnej uproszczono reguły związane z ustalaniem wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE. Jest to 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Najczęściej czytane

  • 24 h
  • 7 dni
  • 30 dni

Debata MojaEmerytura.rp.pl

common