12-09-2016

Niepokojące statystyki oszczędzania

Tylko blisko połowie ankietowanych udaje się zaoszczędzić pieniądze, przy czym aż 74 proc. badanych deklaruje, że nie oszczędza na emeryturę.

10-09-2016

Rośnie popularność produktów oszczędnościowych

Open Finance zanotował w II kwartale mocny wzrost sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i produktów regularnego oszczędzania.

31-08-2016

Co drugi nas ma się za eksperta domowego budżetu

Blisko 40 proc. Polaków uważa, że potrafi dobrze planować domowy budżet. Jednak tylko 16 proc. posiada wiedzę na temat finansów.

30-08-2016

Nastolatki bardziej oszczędne niż rodzice

To nie nastolatki, ale ich rodzice i dziadkowie są lekkoduchami jeśli chodzi o kwestie finansów i oszczędzania.

29-08-2016

Trzeci filar najmocniej rośnie w bankach

Dane KNF wskazują na znaczący wzrost aktywów tzw. trzeciego filara. Wciąż jednak duża część rachunków jest martwa.

29-08-2016

Na IKE i IKZE jest już prawie 7 mld zł

Indywidualna część III filaru szybko się rozwija, chociaż wciąż jest stosunkowo mała. Najwięcej oszczędności przybyło na kontach w bankach.

29-08-2016

Coraz bardziej interesujemy się finansami

W społeczeństwie umacnia się tendencja do oszczędzania, zwłaszcza wśród osób młodych.

24-08-2016

Emerycie zarabiaj na dywidendzie

W tym roku 166 spółek z GWP wypłaci łącznie 16,8 mld zł dywidendy, podobnie jak rok wcześniej.

10-08-2016

Odbudować zaufanie

Pomysł bardzo dobry, ale trudny do realizacji. Tak oceniają rządowy Program Budowy Kapitału eksperci.

05-08-2016

Wiedza o trzecim filarze mizerna

Tylko 13 proc. ankietowanych wskazuje na IKE jako formę dodatkowego oszczędzania. Z kolei IKZE jest znane przez 3 proc. respondentów.

28-07-2016

Bardziej samodzielni w inwestycjach

Ponad jedna trzecia z nas deklaruje, że jednostki uczestnictwa funduszy wolałaby kupić bezpośrednio w TFI.

26-07-2016

Na emeryturze tylko z państwowego garnuszka

Młodzi Polacy nie oszczędzają na starość i bardzo trudno będzie to zmienić.

13-07-2016

Emerytury z nowego systemu niższe o połowę

średnia wysokość emerytury przyznanej w 2015 r. według tzw. starych zasad wyniosła 3,7 zł. Natomiast świadczenia wyliczane choćby częściowo w oparciu o nowy system o 44 proc. mniej.

10-07-2016

Manifest obecności w Polsce

Z Alexem Wynaendtsem, prezesem Grupy Aegon, rozmawia Mateusz Pawlak

06-07-2016

Ocena funduszy ostrożna, ale dosyć pozytywna

Jest pierwsza reakcja na ministerialne pomysły najbardziej zainteresowanych podmiotów, czyli samych OFE.

Ile można odłożyć na IKE:

12 165
to maksymalna kwota, którą można wpłacić na indywidualne konto emerytalne w 2016 roku. IKE to jedna z form dodatkowego, indywidualnego oszczędzania na emeryturę.

Ile można wpłacić na IKZE:

4 866
to maksymalna kwota jaką można odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w 2016 roku. W nowej ustawie emerytalnej uproszczono reguły związane z ustalaniem wysokości maksymalnej rocznej wpłaty na IKZE. Jest to 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Najczęściej czytane

  • 24 h
  • 7 dni
  • 30 dni

Debata MojaEmerytura.rp.pl

common