07-03-2019 |

Felieton

| Mariusz Cieślik

Idole i ideolo

W Polsce wszyscy grają te same role w tej samej sztuce. 
I czasem się wydaje, że w naszym życiu publicznym nic już nie może zaskoczyć.

06-03-2019 |

Felieton

| Paweł Kowal

Historia kołem się toczy

Śpiewamy do melodii „Ciepła woda w kranie", ale dajemy nowe słowa: „Chcemy dać Polakom święty spokój 
i dostatnie życie". Prawda, że pasuje?

05-03-2019 |

Felieton

| Jan Zielonka

Posiadacze kapitału ustalają reguły

Musimy zrozumieć, jak ocalić kapitalizm od samozagłady. Jak pogodzić go z demokracją.

05-03-2019 |

Felieton

| Jan Maciejewski

Symbole mają konsekwencje

Kościół wreszcie zrobi to, czego oczekuje od niego cały świat. Posypie głowę popiołem.

04-03-2019 |

Felieton

| Jerzy Surdykowski

My, narody wybrane

To, co się dzieje ostatnio w stosunkach polsko-
-żydowskich, nie jest tylko wybrykiem izraelskich „meszuge" i polskich antysemitów.

03-03-2019 |

Felieton

| Marek A. Cichocki

Czy mamy soft power

Polska i Polacy mają być atrakcyjni i wpływowi swoją przeszłością. Nie jestem przeciwnikiem idei polityki historycznej, ale widzę jej ograniczenia i pułapki.

28-02-2019 |

Felieton

| Mariusz Cieślik

Polityko polo

Od kiedy Sławomir Świerzyński z Bayer Full 
został poważnym politykiem, nic już nie będzie tak samo.

26-02-2019 |

Felieton

| Jan Maciejewski

Krykiet, gniew i strach

Sport jest kontynuacją polityki, ale tylko tam, gdzie zamiast tłumów decydują jednostki. 
W demokracjach jest na odwrót – to polityka jest kontynuacją sportu. Kwestią nie planu, ale emocji; raczej marzeń niż dumy. Zwłaszcza kiedy mnoży się je przez ponad miliard. Zwłaszcza w Indiach. Zwłaszcza krykiet.

24-02-2019 |

Felieton

| Marek A. Cichocki

Pole bitwy: Europa

Era transatlantyckiej wspólnoty 
dobiega końca.

21-02-2019 |

Felieton

| Mariusz Cieślik

Wiosna ze wschodu

Złe rzeczy miewają także dobre strony. To, że w czasach PRL byliśmy (z roku na rok coraz mniej) odcięci od głównego nurtu globalnej popkultury, miało swoje plusy.

Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane

common