Tutaj jesteś: rp.pl » PRAWO » Dobra firma

Dobra firma

Nawet w przypadku podtrzymania znaczenia rozróżnienia między środkami ograniczającymi swobodę przepływu towarów o charakterze dyskryminującym i niedyskryminującym, środki promujące działalność polegającą na wytwarzaniu energii w skojarzeniu z produkcją ciepła służą nie tylko ochronie środowiska, ale także wymienionej w art. 36 TFUE ochronie zdrowia lub życia ludzi. To z kolei oznacza, że możliwe jest usprawiedliwienie środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przewozie.
W postępowaniu ZUS o ponowne rozpoznanie sprawy nie może uczestniczyć ten sam pracownik, który wydał pierwotną decyzję.
W określonych przepisami przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła.
05-12-2019 |

Firma w urzędzie

| Igor Hanas

Brexit – kolejny impuls do rozwoju polskiej chemii

Polski przemysł chemiczny znajduje się na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu na tle największych światowych gospodarek. Obok rozwiniętych dziedzin produkcji i przetwórstwa wyrobów chemicznych, rośnie też znaczenie usług dla podmiotów tego sektora. Po Brexicie pojawi się nowy obszar do zagospodarowania przez krajowych konsultantów: obsługa rejestracji REACH.

05-12-2019 |

księgi i sprawozdania

| Anna Groyecka-Kurdybelska

Lepiej wypełnić obowiązki informacyjne niż czekać na postępowanie przymuszające

Powszechną praktyką jest, że podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nie składają na czas dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. Najczęściej chodzi o sprawozdania finansowe, czy wnioski o zmianę danych osób wchodzących w skład organów, np. w przypadku zmian składu zarządu.

29-11-2019 |

Postępowanie podatkowe

| Paweł Rochowicz

Porozumienia z fiskusem po nowemu

Prostsze będzie rozwiązywanie sporów podatkowych z zagranicą.

27-11-2019 |

Rozliczenia

| www.zus.pl

Zaświadczenie o czystym koncie w ZUS można złożyć z domu lub biura

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek przez internet, korzystając z serwisu Biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Na dokument trzeba czekać nie dłużej niż 7 dni.

14-11-2019 |

Prawo budowlane

| Dorota Gajos-Kaniewska

Budowa paczkomatu i biletomatu bez zgłoszenia i pozwolenia

Budowy różnego rodzaju automatów służących do sprzedaży towarów i wykonywania usług nie będzie wymagać zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę

14-11-2019 |

Firma w sądzie

| Patrycja Szałas

Wyłączenie możliwości stosowania klauzuli nadużycia prawa

Przepis art. 5 Kodeksu cywilnego dotyczący bezprawnego użytku z prawa podmiotowego może być stosowany jedynie, gdy w inny sposób nie można zabezpieczyć interesu zagrożonego wykonywaniem prawa podmiotowego. Wskazuje on, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".

14-11-2019 |

Umowy gospodarcze

|

Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora

Dyrektywa MiFID II nałożyła na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki dotyczące ochrony inwestorów – zwłaszcza nieprofesjonalnych. Ma to doprowadzić do ujednolicenia sposobu świadczenia usług finansowych w państwach UE. Jej celem jest również zwiększenie transparentności działalności inwestycyjnej banków i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego.

17-10-2019 |

Spółki

| Jerzy Kapitańczuk

Ryzyka antymonopolowe w wieloetapowych transakcjach M&A

Transakcje fuzji i przejęć, w zależności od struktury, mogą przybierać różnorodną formę o odmiennym poziomie złożoności. Najczęściej transakcje takie mają charakter jednoetapowy. Polega on na zamknięciu transakcji w ramach jednej czynności lub jednego etapu, jak na przykład poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób nabycie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, nabycie całości lub części przedsiębiorstwa lub połączenie.

Poprzednia
1 2 3 4 5 6 7 ...1250
Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane
Najlepiej oceniane
GIEŁDA
WALUTY
SUROWCE
Nazwa Cena Zm. %
EURPLN 4,2848 0,10
CHFPLN 3,9242 0,06
USDPLN 3,8665 0,01
Nazwa Cena Zm. %
EURPLN 4,2848 0,10
CHFPLN 3,9242 0,06
USDPLN 3,8665 0,01

common