Tutaj jesteś: rp.pl » PRAWO » Dobra firma

Dobra firma

Nawet w przypadku podtrzymania znaczenia rozróżnienia między środkami ograniczającymi swobodę przepływu towarów o charakterze dyskryminującym i niedyskryminującym, środki promujące działalność polegającą na wytwarzaniu energii w skojarzeniu z produkcją ciepła służą nie tylko ochronie środowiska, ale także wymienionej w art. 36 TFUE ochronie zdrowia lub życia ludzi. To z kolei oznacza, że możliwe jest usprawiedliwienie środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przewozie.
W postępowaniu ZUS o ponowne rozpoznanie sprawy nie może uczestniczyć ten sam pracownik, który wydał pierwotną decyzję.
W określonych przepisami przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła.
26-08-2019 |

podatnik VAT

| Elżbieta Rogala

Jak zaktualizować dane w rejestrze podatników VAT

Kontrahent, który otrzyma fakturę od scentralizowanej jednostki gminnej, będzie mógł sprawdzić dane sprzedawcy pod kątem podanego w tym dokumencie numeru konta bankowego. Dlatego gmina powinna dopisać konta jednostek organizacyjnych do listy swoich rachunków. Służy temu dokument NIP-2.

22-08-2019 |

Postępowanie podatkowe

| Paweł Rochowicz

Duży podatnik partnerem dla fiskusa

Od lipca 2020 r. największe firmy będą umawiać się na współdziałanie z szefem KAS.

11-08-2019 |

Firma w urzędzie

| Przemysław Wojtasik

Skarbówka: wszystkie chwyty dozwolone

Blokada zwrotu VAT, szybka egzekucja, zarzuty karne – fiskus nie patyczkuje się z przedsiębiorcami.

29-07-2019 |

W urzędzie

| Aleksandra Tarka

O losie odwołania przesądzi SMS

Gdy pełnomocnik reklamuje działanie e-systemu do odbioru korespondencji podatkowej, to jego zarzuty trzeba zbadać.

26-07-2019 |

Spółki

| Anna Borysewicz

Jakie są granice oddawania głosu przez pełnomocnika udziałowca

Zasadą jest, że w sprawach nieobjętych porządkiem obrad zgromadzenia wspólników sp. z o.o. nie można powziąć uchwały, ale jest od niej wyjątek.

26-07-2019 |

Spółki

| Anna Borysewicz

Czy rada nadzorcza sp. z o.o. może odwołać zarząd

Rada nadzorcza nie miała kompetencji do badania ważności mandatów czytelnika i drugiego członka zarządu.

19-07-2019 |

Umowy gospodarcze

| Piotr Staroń

Jak rozstrzygać spory w sprawach gospodarczych

System rozstrzygania sporów jest dla gospodarki tym, czym system immunologiczny dla organizmu. F. Fukuyama i wielu innych badaczy przedstawiło już szereg argumentów potwierdzających tezę, że ład prawny jest podłożem, na którym rozwija się siła gospodarcza danego kraju.

19-07-2019 |

Spółki

| Katarzyna Zych

Czy startupy docenią nową spółkę

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przewidujący wprowadzenie do polskiego porządku prostej spółki akcyjnej (P.S.A.) spotkał się z negatywnymi opiniami dotyczącymi braku zasadności wprowadzania do systemu nowej spółki. Odpowiednie modyfikacje przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki komandytowo-akcyjnej mogłyby zapewnić zbliżone rezultaty.

Poprzednia
1 2 3 4 5 6 7 ...1250
Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane
Najlepiej oceniane
GIEŁDA
WALUTY
SUROWCE
brak danych
brak danych

common